Olding

Cannabis odling

Cannabisodling är processen att odla cannabis. Cannabis kan odlas inomhus, utomhus eller i ett växthus. Trädgårdsmästare skapar vanligtvis en artificiellt kontrollerad miljö för sina plantor; de ändrar sina hem eller gårdar för att tillhandahålla den […]